પ્રોટીન શું છે. ખોરાકમાં તેની શું જરુર છે. પ્રોટીન શું છે. ખોરાકમાં તેની શું જરુર છે.

આપણા ખોરાકમાં પ્રોટીન , વિટામીન , મિનરલ્સ વગેરે સમતોલ પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ . જો સમતોલ પ્રમાણમાં ન હોય તો વિવિધ પ્રકારના રોગ થાય છે. પ્રો...

આગળ વધુ વાંચો »
12:30:00

ચશ્માની શોધ અને તેનો ઈતિહાસ ચશ્માની શોધ અને તેનો ઈતિહાસ

આંખની કીકીનું કામ લેન્સ જેવું હોય છે. તે ડોળાની પાછળ રહેલા કોર્નિયા પર પ્રતિબિંબ અસ્પષ્ટ થાય ત્યારે માણસને દ્રષ્ય ધુંધળુ દેખાય છે. નજીકન...

આગળ વધુ વાંચો »
15:48:00

અવકાશમાં ફરતી વેધશાળા : હબલ અવકાશમાં ફરતી વેધશાળા : હબલ

સૌ પ્રથમ ગેલિલીયોએ દૂરબીન ઉપયીગ કરી બ્રહ્માંડના અભ્યાસ માટેની એક નવી દિશા ખોલી અને આવા પ્રશ્નોના ઉત્તરો મેળવવાનો ભગીરથ પ્રયાસ શરુ કર્યો...

આગળ વધુ વાંચો »
17:39:00
 
Top