ISRO Achievement

ભારતીય અવકાશ સંસોધન સંસ્થા (ISRO) એ 2017 માં કરેલા ઉપગ્રહ પક્ષેપણથી વિશ્વમાં ભારતનું એક આગવું સ્થાન થયું છે. આપણા ભારતના ISRO ની સફળતાની એક ઝલક જુઓ વિડિયો દ્રારા

 
Top