વિજ્ઞાન મેળો

વિજ્ઞાન મેળો
નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે તેમજ વિવિધ શાળાની કૃતીઓ વિષે ખ્યાલ આવે તેવી અહી E-Book મુકવામાં આવેલી છે. જે વિજ્ઞાનમેળામાં ઉપયોગી બનશે.
પ્રાથમિક વિભાગ
1. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download
માધ્યમિક વિભાગ
1. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
1. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download

યુનિવર્સિટી માં યોજાયેલ વિજ્ઞાન મેળાની બુક
1. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2015-16
(ગણપત યુનિવર્સિટી )
Download
2. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2013-14 Download
■ PTC વિભાગ Download

આ જાણકારી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો . નીચેના બટન પર ક્લિક કરી તમારા મિત્રોને WhatsApp માં શેર કરો

અમારી વેબસાઈટના અપડેટ તમારા E-Mail માં મેળવો

Get all latest content delivered straight to your inbox.

સાયન્સ પોર્ટલ Android App Download કરો અને મેળવો જાણવા જેવું, રોચક જાણકારી, ઔષધીય વનસ્પતિ તથા ઘણું બધું બાજુ ના બટન પર ક્લિક કરો.Click Here!