અદભુત કાગળ અદભુત કાગળ

વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યો બહુરુપી તથા અનેક ભુમિકા ભજવતો કાગળ       વૈજ્ઞાનિકોએ એક નવા પ્રકારનો કાગળ વિકસાવ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે, જે 700 ડિગ્...

આગળ વધુ વાંચો »
12:36:00

ઓનલાઇન સાયન્સ ક્વિઝ:2 ઓનલાઇન સાયન્સ ક્વિઝ:2

ઓનલાઇન વિજ્ઞાનના પ્રશ્નોની ક્વિઝ રમીને તમારુ સાયન્સ નોલેજ ચકાસો. ક્વિઝ સબમિટ કર્યા બાદ View Your score પર ક્લીક કરતા કેટલા પ્રશ્નોના સાચા...

આગળ વધુ વાંચો »
08:41:00

ઓનલાઇન સામાન્ય જ્ઞાન ક્વિઝ:1 ઓનલાઇન સામાન્ય જ્ઞાન ક્વિઝ:1

ઓનલાઇન સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્રનોની ક્વિઝ રમીને તમારુ સામાન્ય જ્ઞાન ચકાસો. નીચેની ક્વિઝ રીને સબમીટ કર્યા બાદ View your Score પર ક્લીક કરતા તમ...

આગળ વધુ વાંચો »
15:45:00

સંયોજકતા કોષ્ટકો સંયોજકતા કોષ્ટકો

સંયોજકતા કોઠો ધોરણ 9,10,11-12 સાયન્સ માટે રસાયણવિજ્ઞાન વિષયમાં વિવિધ તત્વોની સંયોજકતા દર્શાવતો કોઠો અહી આપેલ છે.જે રસાયણવિજ્ઞાનની બૈજિક...

આગળ વધુ વાંચો »
09:20:00

After std 12 After std 12

આગળ વધુ વાંચો »
10:12:00

ઓનલાઇન એડમિશન ઓનલાઇન એડમિશન

ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા તેમજ JEE, NEET અને ગુજકેટની પરીક્ષા પણ પુરી થઈ ગઈ છે. અને ઓનલાઇન એડમીશન પ્રક્રિયા શરુ થઈ ગઈ છે. ઓનલાઇન એડમિશન માટ...

આગળ વધુ વાંચો »
08:15:00

હિરો, માણેક, પન્ના જેવા રત્નો વિષેની જાણકારી હિરો, માણેક, પન્ના જેવા રત્નો વિષેની જાણકારી

માણેક અને નિલમ જેવા રત્નોનાં આકર્ષણ નું કારણ       જમીનમાંથી ખનિજ સહિત ઘણા બધા કિંમતી રત્નો પણ મળી આવે છે. જેમકે હીરા જેવા પદાર્થો તથા...

આગળ વધુ વાંચો »
09:06:00
 
Top