આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:- બેરિલિયમ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:- બેરિલિયમ

બેરિલિયમ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા Be છે અને અણુ ક્રમાંક ૪ છે. આ એક દ્વી બંધ ધરાવતું તત્વ છે જે પ્રકૃતિમાં અન્ય તત્વો સાથ...

આગળ વધુ વાંચો »
21:07:00

આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:-લિથીયમ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:-લિથીયમ

લિથિયમ એ એક નરમ, ચળકતી-સફેદ ધાતુ છે હે રાસાયણીક તત્વોના આલ્કલી ધાતુઓની શ્રેણીમાં આવે છે. આની રાસાયણિક સંજ્ઞા Li, અને તેનો અણુ ક્રમાંક 3...

આગળ વધુ વાંચો »
21:06:00

આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:-હિલિયમમ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો:-હિલિયમમ

હીલિયમ તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. હીલિયમની આણ્વીક સંખ્યા ૨ છે. હીલિયમ રંગવિહીન, ગંધવિહીન, અધાત્વીક , આદર્શ વાયુછે .

આગળ વધુ વાંચો »
21:00:00

આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો :-  હાઇડ્રોજન આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ના તત્વો :- હાઇડ્રોજન

હાઈડ્રોજન:- તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. આ વાયુ જલજન તરીકે પણ ક્યારેક ઓળખાય છે. 

આગળ વધુ વાંચો »
20:56:00

કલમો અને નિયમો કલમો અને નિયમો

કાયદા અને નિયમો ભારતીય ફોજદારી ધારાની અગત્યની કલમો કલમ - ટૂંક વિગત ૧૦૭ કૃત્યનું દુષ્પ્રેરણ ૧૧૪ ગુનામાં મદદગારી ૧૨૦-B ગુનાહિત કાવ...

આગળ વધુ વાંચો »
16:08:00

S.T. BUS DEPO NUMBER S.T. BUS DEPO NUMBER

S.T BUS DEPO ના પૂછપરછ નંબર Aahwa:  220030 Adajan Village : 2765221 Ahmedabad1 : 079 25463360 Ahmedabad2 : 079 25463386 Ahmedab...

આગળ વધુ વાંચો »
16:07:00

ભગવાનની ખોજ ભગવાનની ખોજ

ભગવાનની ખોજ અકબર - બીરબલ વાર્તા अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिये। प्रश्न यह थे - 1) ' भगवान कहाँ रहता है? 2...

આગળ વધુ વાંચો »
16:07:00

NEW R.T.O CODE NEW R.T.O CODE

R.T.O દ્રારા જાહેર કરવામાં આવેલ નવા જિલ્લા માટેના કોડ GJ-1 અમદાવાદ GJ-2 મહેસાણા GJ-3 રાજકોટ GJ-4 ભાવનગર GJ-5 સુરત સીટી GJ-6 વડોદરા ...

આગળ વધુ વાંચો »
16:06:00

USEFUL APP FOR ANDROID MOBILE USEFUL APP FOR ANDROID MOBILE

એન્ડ્રોઇલ મોબાઇલ માટે ઉપયોગી એપ કલેક્શન (1). UC BROWSER (2). MOZILA FIREFOX (3). OPERA MINI (4). CHROME BROWSER (5). WHATSAPP ...

આગળ વધુ વાંચો »
21:40:00

ધોરણ12 સાયન્સ પછી કોલેજ એડમિશન માટેની APPS ધોરણ12 સાયન્સ પછી કોલેજ એડમિશન માટેની APPS

નમસ્કાર મિત્રો ,અહી કેટલીક ધોરણ 12 સાયન્સ કુલ મેરીટ પરથી કઇ કઇ કોલેજમાં એડમિશન મળશે.તથા અન્ય કોલેજોની કેટલી ફિ છે,અને મેરીટ અને JEE ના માર...

આગળ વધુ વાંચો »
14:30:00

ધૂમકેતુ ધૂમકેતુ

ધૂમકેતુ ધૂમકેતુઓ સૂર્યમંડળની રચના થઇ ગયા બાદ શેષ રહી ગયેલા પદાર્થો માનવામાં આવે છે.પ્લુટોની કક્ષા બાદ ઉર્ટના વાદળ નામે ઓળખાતા...

આગળ વધુ વાંચો »
21:23:00
 
Top